Hällåkra vingård


Hällåkra vingård ges under veckan tre enskilda kurser; Vinbonde för två dagar, John Taylors ciderskola och Blomsterbindning på säsong. Det går att ta kurserna som en helhet eller var för sig. Företräde ges till de deltagare som går alla tre kurser. Går man alla tre kurser ingår deltagande vid avslutningsmiddag. Vinbonde för två dagar (A)                                               1.800:-

John Taylors äppel- och ciderskola (B)                 1.000:-         

Blomsterbindning på säsong (C)                            1.000:-


Samtliga kurser som Paket (ABC)                           2.800:-


Vinbonde för två dagar 

I kursen Vinbonde för två dagar får du en övergripande teoretisk insikt i de vanligaste momenten på en vingård; markförberedelser, druvsorter, plantering, spaljé- och upphängningsalternativ, odling, underhålla och vårda en vinodling, analyser, skörd och vinifiering till färdigt vin – från druva till vin. Vidare en insikt i de unika förutsättningarna – risker, hot och möjligheter – som odling i kallare klimat innebär samt klimatförändringarnas påverkan på förutsättningarna att odla och producera vin i olika delar av världen.

 

I kursen ingår dessutom ett säsongsrelaterat praktiskt moment i vinfältet med klippning

och ansning bland vinrankorna, genomförande av grön skörd innebärande bortgallring och

omhändertagande av överskott på druvor inför slutmognaden i augusti/september.

 

Under vägledning avsmaka några av vingårdens viner och lära sig analysera kännetecknande särdrag i dofter och smaker i viner producerade av vindruvor i skandinaviskt klimat och odlingsförutsättningar.

 

En avslutande del om en vinvärld i förändring där konsumenten ställer nya och ökade krav på livsmedel utan tillsatser - från konventionella till ekologiska, natur- och biodynamiska viner. Vingårdens och vinbondens vackra - ibland slitsamma - grå vardag som präglar livsfilosofin och det dagliga arbetet, hur en vision tar form som sedan styr mot det slutliga

resultatet.

 

Kursen leds av Håkan Hansson, vinbonde och vinmakare på Hällåkra Vingård - en av de absoluta pionjärerna inom svensk vinodling.

 

Efter fullgjord kurs ska du;

 • ha grundläggande teoretisk kunskap kring de viktigaste momenten i att odla vindruvor på friland för produktion av drycker
 • fått en praktisk känsla av arbetet sommartid kring ansning och klippning av vinrankor

för att uppnå bästa skörderesultat

 • fått en god insikt och kunskap om kännetecknande karaktärsdrag i doft- och smak i

skandinaviska viner

 • förståelse och kunskap om en vinvärld i förändring – där klimatförändringarna och konsumentens nya preferenser skapar nya utmaningar

 

Innehåll i undervisningen

 • teoretisk utbildning inom vinodling och vinproduktion
 • praktiska säsongsrelaterade arbetsmoment kring ansning, klippning och gallring i vinfält
 • provsmakning av olika av vingårdens viner för att uppleva och fastställa särdrag i doft och smak i nordisk terroir
 • teoretisk utbildning om vinvärld, omvärld, klimat- och marknadspåverkande faktorer, om vingårdens ekosystem och vinbondens filosofi, innersta tankar, vision och skapande i magiskt samspelSchema

1/8 kl. 13-17.00

Grundläggande teoretisk genomgång av vinodling och vinproduktion


 • Odlingsförutsättningar
 • Vinrankans egenskaper - val av druvsorter
 • Plantering, ansning, uppbindning
 • Odling i skandinaviskt (kallt) klimat


2/8 kl. 10 - 13.00


Praktisk tillämpning - säsongsrelaterat arbete i vinfälten


 • Klippning - ansning
 • Gröns skörden - gallring
 • Kompletterande uppbindning
 • Kontroll av svampangrepp
 • Besök i vineri - kort genomgång av vinprocessen


2/8 kl. 13-14:00 Lunchpaus


2/8 kl. 14-17.00


Provsmakning av några av vingårdens viner


 • särdrag, stil i doft och smak


En vinvärld i förändring


 • vinkonsumentens nya preferenser
 • klimat- och marknadsrelaterade faktorer
 • vingårdens filosofi, tankar och visioner

 

vid eventuella frågor kontakta:

info@hallakra.com

Anmäl dig till kursen via mail här


ange namn, telefonnummer samt vilken kurs du anmäler dig till.