Drygcider - på Hällåkra


På Hällåkra vingård ges under veckan tre enskilda kurser; Vinbonde för två dagar, John Taylors ciderskola och Blomsterbindning på säsong. Det går att ta kurserna som en helhet eller var för sig. Företräde ges till de deltagare som går alla tre kurser. Går man alla tre kurser ingår deltagande vid avslutningsmiddag. Vinbonde för två dagar (A)                                       1.800:-

John Taylors äppel- och ciderskola (B)                  1.000:-         

Blomsterbindning på säsong (C)                            1.000:-


Samtliga kurser som Paket (ABC)                           2.800:-


John Taylors äppel- och ciderskola - Drygcider


Anmäl dig till kursen via mail här


ange namn, telefonnummer samt vilken kurs du anmäler dig till.


 

I kursen John Taylors äppel- och ciderskola får du en övergripande teoretisk insikt i de vanligaste momenten på en äppelodling; markförberedelser, val av äppelsorter, plantering, spaljé- och upphängningsalternativ, odling, underhåll och vård, analyser, skörd, process och fermentation, lagring fram till färdig cider. Vidare en insikt i de unika förutsättningarna – risker, hot och möjligheter – som odling i skandinaviskt klimat innebär.

 

I kursen ingår dessutom ett säsongsrelaterat praktiskt moment i äppelodlingarna med klippning, tidig beskärning, utplantering av nya träd och förgallring inför skörd.

 

Under vägledning avsmaka några av Dryg Ciders torra cider och lära sig analysera kännetecknande särdrag i dofter och smaker i de olika dryckerna producerade av olika äppelsorter odlade i skandinaviskt klimat och odlingsförutsättningar.

 

Kursen leds av äppelodlarna och cidermakarna Torun och John Taylor, Dryg Cider som har sina äppelodlingar på Hällåkra Vingård.

 

Efter fullgjord kurs ska du;

  • ha grundläggande teoretisk kunskap kring val av äppelsorter och om de viktigaste momenten i att odla och sköta en äppelodling i Skandinavien för produktion av ciderdrycker
  • fått en praktisk känsla av arbetet sommartid kring beskärning, vård och underhåll samt förgallring av äpplen inför slutmognad och skörd
  • fått en god insikt och kunskap om kännetecknande karaktärsdrag i doft- och smak i

skandinavisk torr cider i jämförelse med cider från Frankrike och England

 

Innehåll i undervisningen

  • grundläggande teoretisk utbildning i att anlägga en äppelodling och de olika årstidernas arbetsmoment samt överväganden vid val av äppelsorter
  • praktiska säsongsrelaterade arbetsmoment kring ansning, klippning och beskärning, nyplantering, rengöring, vård och gallring av äpplen inför kommande skörd
  • provsmakning av olika av Dryg Ciders olika cider för att uppleva och fastställa särdrag i doft och smak visavi torra cider från andra länder

 

 

Kurstid:  Endagskurs torsdagen 3 Augusti.  -   4 -5 timmar

 


Vid eventuella frågor kontakta:

contact@drygcider.com